Vienna 2 1920x600
vienna-gf965517d6_1920

Diensten

Vastgoed

Het vastgoedrecht is een omvangrijk rechtsgebied en bestaat uit uitgebreide wet- en regelgeving op het snijvlak van het publiekrecht en het privaatrecht. Het omvat alles wat te maken heeft met koop en verkoop van bouw, renovatie, (her)ontwikkeling, exploitatie en beheer van onroerend goed. Het vastgoedrecht ziet enerzijds op gebieds- en projectontwikkeling, vastgoedtransacties en financiering en anderzijds op huur en verhuur, aanbesteding en bouwrecht.

Janine Mazel heeft in de ruim 30 jaar dat zij advocaat is geweest veel ervaring opgedaan met alle aspecten van het vastgoed, in het bijzonder in het private bouwrecht, het huurrecht en projectontwikkeling met een bijzondere interesse in het (internationale) contractenrecht, waarin zij zich met recht een specialist mag noemen.

Bouwrecht en Projectontwikkeling

Bouwrecht

In de verschillende fasen van een bouwproces, van de aankoop van een gebouw of een perceel, tot het ontwerp en de realisatie van het bouwproject, kent het privaatrechtelijk bouwrecht een verscheidenheid aan bouwcontracten. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van algemene voorwaarden, specifiek gericht op de bouw, zoals de UAV, de UAV-GC en de DNR.

Daarnaast kent een bouwproces verschillende betrokken partijen die nauw met elkaar samenwerken. Weliswaar met hetzelfde doel, de realisatie van het project, maar ook met verschillende en soms tegenstrijdige belangen. Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen en het is belangrijk dat deze worden vastgelegd in bouwcontracten die niet alleen juridisch sluitend zijn, maar waarin ook de belangen van alle betrokken partijen gewaarborgd zijn en de aansprakelijkheden goed zijn afgedekt. Er kunnen immers geschillen ontstaan over aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld gebreken, oplevering, ontwerp- en uitvoeringsfouten. Daarbij spelen verschillende verzekeringen, waaronder de CAR-verzekering, een belangrijke rol.

Projectontwikkeling

Projectontwikkeling omvat de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten zoals bedrijfspanden, winkelcentra en kantoren. Het gaat vaak om complexe projecten en gebiedsontwikkelingen waarbij diverse juridische aspecten een rol spelen en waaraan hoge eisen gesteld worden aan duurzaamheid, CO2- reductie en leefbaarheid. Zo’n ontwikkeling is een dynamisch proces waarin veel partijen samenwerken, verschillende belangen een rol spelen en voortdurend risico’s moeten worden afgewogen. De vorm van samenwerking en een evenwichtige risicoverdeling bepalen in hoge mate het succes van een project.

Janine Mazel adviseert u graag over:

  • het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van bouwprojecten
  • de keuze voor de vorm van samenwerking
  • het beoordelen van de risico’s
  • het in kaart brengen van aansprakelijkheden
  • geschillen over bouwschades en aansprakelijkheden
  • de verzekeringsrechtelijke aspecten bij bouwprojecten

“Janine staat bekend als een scherp onderhandelaar die snel ter zake komt en oog heeft voor de belangen van alle betrokken partijen.”

Contractenrecht

Janine Mazel is een specialist op het gebied van commerciële bouwcontracten. Zij heeft jarenlange ervaring met het adviseren over alle aspecten en fasen van bouwprojecten en het opstellen en beoordelen van diverse (internationale) bouwcontracten, zoals samenwerkingscontracten, aannemingscontracten, (turnkey)ontwikkelingscontracten, koopcontracten en FIDIC- contracten.

Daarbij gaat haar aandacht ook steeds uit naar de risicoverdeling. Het is van belang dat niet alleen de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen, maar ook de aansprakelijkheden en de reikwijdte van de diverse van toepassing zijnde verzekeringen duidelijk zijn. Zo kunnen partijen tot een evenwichtige risicoverdeling komen en daarmee tot een contract dat in balans is. Dat komt het hele bouwproces ten goede. Er zullen minder discussies en geschillen ontstaan die vaak leiden tot lange procedures en vertraging van het proces.

Janine heeft inmiddels vele commerciële bouwcontracten op haar naam staan. Ze adviseert en begeleidt u graag bij:

  • het opstellen en beoordelen van de verschillende bouwcontracten
  • het onderhandelen over bouwcontracten
  • het in kaart brengen van de risico’s en aansprakelijkheden

Daarbij heeft Janine steeds oog voor alle belangen van de betrokken partijen. Het is soms onderhandelen op het scherpst van de snede en daar is Janine uitermate bekwaam in.

“Het resultaat moet een contract zijn dat in balans is en waar iedere betrokken partij met overtuiging en een goed gevoel zijn handtekening onder zet.”

Huurrecht

Janine Mazel staat u graag bij met haar specialistische kennis en ervaring op het gebied van huurrecht bedrijfsruimte. Zoals kantoorpanden, distributiecentra, bedrijfspanden en winkels. Zij adviseert u graag bij het opstellen en beoordelen van huurcontracten en sale & lease back constructies. Janine heeft ook ruime ervaring met het opstellen en beoordelen van huurcontracten met betrekking tot zorgvastgoed.

Janine is goed bekend met de meest recente en de oudere versies van de ROZ-modellen voor winkelruimte en kantoorruimte en de daarbij behorende Algemene Bepalingen. Deze modellen staan in de markt bekend als overwegend verhuurdersvriendelijk, maar ook in deze modellen kan door middel van enkele gerichte aanpassingen een evenwichtige balans gevonden worden tussen de belangen van huurder en verhuurder.

Ook voor diverse huurgeschillen kunt u bij Mazel Legal terecht. Dat kunnen uiteenlopende kwesties zijn. Denk aan huurprijsaanpassingen, gebreken, schade aan het pand, ontruiming, onderhuur, overlast en renovatie.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met Mazel Legal.